Trà Sữa Salu Thé, Tây Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 221 Nguyễn Du, Khu Phố An Quới, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 323 368
Trang web
Vị trí chính xác 110.327.858, 1.063.335.714


Địa chỉ Trà Sữa Salu Thé ở đâu?

221 Nguyễn Du, Khu Phố An Quới, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Salu Thé như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[00:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nguyên liệu trà sữa (Cô Hương), Châu Thành