Koi Thé, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 621A Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 7301 788
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.992.532.599.999.900, 1.066.556.616


Địa chỉ Koi Thé ở đâu?

621A Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Koi Thé như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Pha Lê, Thạnh Đông