CỬA HÀNG SỬA CHỮA MÁY TÍNH – Quận 8 HCM, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25F Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3851 2614
Trang web
Vị trí chính xác 107.474.443, 1.066.868.757


Địa chỉ CỬA HÀNG SỬA CHỮA MÁY TÍNH - Quận 8 HCM ở đâu?

25F Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CỬA HÀNG SỬA CHỮA MÁY TÍNH - Quận 8 HCM như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch Vụ Internet Phạm Nguyên, An Hoà