Trà sữa Mộc, Cư xá Thanh Đa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 021 Lô K, Cư xá Thanh Đa, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 837 39 39
Trang web trasuamoc.com
Vị trí chính xác 108.143.771, 10.672.156.299.999.900


Địa chỉ Trà sữa Mộc ở đâu?

021 Lô K, Cư xá Thanh Đa, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Mộc như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà Sữa Bí Đỏ, Dĩ An