Trà sữa Sunho, Long Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 44HH+H6V, ĐT675, Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0783 263 190
Trang web
Vị trí chính xác 111.289.862, 10.612.804.059.999.900


Địa chỉ Trà sữa Sunho ở đâu?

44HH+H6V, ĐT675, Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Sunho như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-18:00], Chủ Nhật:[11:00-18:00], Thứ Hai:[11:00-18:00], Thứ Ba:[11:00-18:00], Thứ Tư:[11:00-18:00], Thứ Năm:[11:00-18:00], Thứ Sáu:[11:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sữa Family, Tân Thông Hội