LUCHA Tea & Coffee Tân Châu, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tôn Đức Thắng, Tân Châu, Tây Ninh 841900, Việt Nam
Số điện thoại 090 154 49 11
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 115.499.599, 10.616.099.489.999.900


Địa chỉ LUCHA Tea & Coffee Tân Châu ở đâu?

Tôn Đức Thắng, Tân Châu, Tây Ninh 841900, Việt Nam

Giờ làm việc của LUCHA Tea & Coffee Tân Châu như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN CÀ PHÊ DUNG, Bến Củi