Nhà hàng Kissho, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Boulevard, 14 Nguyen Hue, Ward, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 2223
Trang web wmcvietnam.com
Vị trí chính xác 10.773.216.099.999.900, 10.670.499.989.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Kissho ở đâu?

Boulevard, 14 Nguyen Hue, Ward, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Kissho như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-14:30], Chủ Nhật:[11:00-14:30], Thứ Hai:[11:00-14:30], Thứ Ba:[11:00-14:30], Thứ Tư:[11:00-14:30], Thứ Năm:[11:00-14:30], Thứ Sáu:[11:00-14:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngon Sushi - Nhà Hàng Nhật Bản, Bến Nghé