Morico – Contemporary Japanese Lifestyle Restaurant Cafe – Somerset, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Somerset Chancellor Court Ho Chi Minh City, 11 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 9812
Trang web morico.life
Vị trí chính xác 107.840.736, 10.669.978.139.999.900


Địa chỉ Morico - Contemporary Japanese Lifestyle Restaurant Cafe - Somerset ở đâu?

Somerset Chancellor Court Ho Chi Minh City, 11 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Morico - Contemporary Japanese Lifestyle Restaurant Cafe - Somerset như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-14:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Hoa Biển, Phường 4