Haru Sushi, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 371 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 908 77 79
Trang web
Vị trí chính xác 10.762.844, 1.066.679.961


Địa chỉ Haru Sushi ở đâu?

371 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Haru Sushi như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hana Sushi, Phường 17