Udon Donnosuke, Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 968 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 9910
Trang web udon-mivang.com
Vị trí chính xác 107.293.374, 1.067.079.756


Địa chỉ Udon Donnosuke ở đâu?

968 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Udon Donnosuke như thế nào?

Thứ Bảy:[11:30-22:00], Chủ Nhật:[11:30-22:00], Thứ Hai:[11:30-22:00], Thứ Ba:[11:30-22:00], Thứ Tư:[11:30-22:00], Thứ Năm:[11:30-22:00], Thứ Sáu:[11:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Việt Thái - Tân Thịnh