Ichihana Sushi Vietnam, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69A Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 741 007
Trang web ichihanasushi.vn
Vị trí chính xác 107.713.372, 1.066.804.611


Địa chỉ Ichihana Sushi Vietnam ở đâu?

69A Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ichihana Sushi Vietnam như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-22:30], Chủ Nhật:[11:00-22:30], Thứ Hai:[11:00-22:30], Thứ Ba:[11:00-22:30], Thứ Tư:[11:00-22:30], Thứ Năm:[11:00-22:30], Thứ Sáu:[11:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sushi World, TT. Củ Chi