Trại Dê Cừu Giống Ninh Thuận – Khu Phố 8

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Văn Trỗi, Khu Phố 8, Ninh Phước, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Số điện thoại: 0392 593 506

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 11.545.408.499.999.900,10.895.858.919.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Dê Cừu Giống Ninh Thuận ở đâu?

Trả lời: Số 18 Nguyễn Văn Trỗi, Khu Phố 8, Ninh Phước, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Dê Cừu Giống Ninh Thuận là bao nhiêu?

Trả lời: 0392 593 506

Hỏi: Trại Dê Cừu Giống Ninh Thuận mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Hỏi: Website của Trại Dê Cừu Giống Ninh Thuận là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  VinEco Tam Dao Greenhouses - Minh Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.