Đặc Sản Phan Thiết Mũi Né Giá Sỉ Thuận Hoà – Chuyên Mực Ngon Các Loại – Đại Lý Nước Mắm Tứ Tuyệt Con Cá Vàng: Mực Khô (Khô Mực), Mực 1 Nắng (Mực Một Nắng), Mực Ống, Mực Trứng, Mực Sữa! – Phú Thuỷ

Địa chỉ: A5 Lê Quý Đôn, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 801191, Việt Nam

Số điện thoại: 093 751 04 47

Trang web: dacsanphanthiet.business.site

Bản đồ chỉ đường: 109.369.787,10.810.613.479.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đặc Sản Phan Thiết Mũi Né Giá Sỉ Thuận Hoà – Chuyên Mực Ngon Các Loại – Đại Lý Nước Mắm Tứ Tuyệt Con Cá Vàng: Mực Khô (Khô Mực), Mực 1 Nắng (Mực Một Nắng), Mực Ống, Mực Trứng, Mực Sữa! ở đâu?

Trả lời: A5 Lê Quý Đôn, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 801191, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đặc Sản Phan Thiết Mũi Né Giá Sỉ Thuận Hoà – Chuyên Mực Ngon Các Loại – Đại Lý Nước Mắm Tứ Tuyệt Con Cá Vàng: Mực Khô (Khô Mực), Mực 1 Nắng (Mực Một Nắng), Mực Ống, Mực Trứng, Mực Sữa! là bao nhiêu?

Trả lời: 093 751 04 47

Hỏi: Đặc Sản Phan Thiết Mũi Né Giá Sỉ Thuận Hoà – Chuyên Mực Ngon Các Loại – Đại Lý Nước Mắm Tứ Tuyệt Con Cá Vàng: Mực Khô (Khô Mực), Mực 1 Nắng (Mực Một Nắng), Mực Ống, Mực Trứng, Mực Sữa! mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hỏi: Website của Đặc Sản Phan Thiết Mũi Né Giá Sỉ Thuận Hoà – Chuyên Mực Ngon Các Loại – Đại Lý Nước Mắm Tứ Tuyệt Con Cá Vàng: Mực Khô (Khô Mực), Mực 1 Nắng (Mực Một Nắng), Mực Ống, Mực Trứng, Mực Sữa! là gì?

Xem thêm:  Dầu Dừa Nguyên Chất Bến Tre, Q 7

Trả lời: dacsanphanthiet.business.site