Cam Hòa Bình – TT. Cao Phong

Địa chỉ: 328 QL6, tt. Cao Phong,, TT. Cao Phong, Cao Phong, Hòa Bình 350000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 215 37 00

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 20.715.991,10.532.441.399.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cam Hòa Bình ở đâu?

Trả lời: 328 QL6, tt. Cao Phong,, TT. Cao Phong, Cao Phong, Hòa Bình 350000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cam Hòa Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 090 215 37 00

Hỏi: Cam Hòa Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hỏi: Website của Cam Hòa Bình là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  DLST Vườn Trái Cây Tư Hiền - Long Hồ