QUẦY NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÊ THỊ NGỌC, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chợ Thị Xã, Kp1, P.2, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 946
Trang web
Vị trí chính xác 113.115.682, 1.060.979.562


Địa chỉ QUẦY NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÊ THỊ NGỌC ở đâu?

Chợ Thị Xã, Kp1, P.2, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của QUẦY NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÊ THỊ NGỌC như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Minh Thanh, Trường Đông