The Gangs Hoả Xa, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 179 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 356 55 57
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.743.592, 10.667.629.409.999.900


Địa chỉ The Gangs Hoả Xa ở đâu?

179 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Gangs Hoả Xa như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-00:00], Chủ Nhật:[11:00-00:00], Thứ Hai:[11:00-00:00], Thứ Ba:[11:00-00:00], Thứ Tư:[11:00-00:00], Thứ Năm:[11:00-00:00], Thứ Sáu:[11:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bê Thui Sơn Ca 3, Phường 3