Alibaba Buffet Nướng Tân Phú – 320 Tân Kỳ Tân Quí, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 320 Tân Kỳ Tân Quý, P, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 558851
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.018.007, 1.066.251.602


Địa chỉ Alibaba Buffet Nướng Tân Phú - 320 Tân Kỳ Tân Quí ở đâu?

320 Tân Kỳ Tân Quý, P, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Alibaba Buffet Nướng Tân Phú - 320 Tân Kỳ Tân Quí như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-21:00], Chủ Nhật:[16:00-21:00], Thứ Hai:[16:00-21:00], Thứ Ba:[16:00-21:00], Thứ Tư:[16:00-21:00], Thứ Năm:[16:00-21:00], Thứ Sáu:[16:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gà rán Anh Khôi, Trường Lưu