Ẩm Thực Hương Đồng – Phường 7

Địa chỉ: khóm 8, Tp., Võ Văn Kiệt, Phường 7, Trà Vinh, Việt Nam

Số điện thoại: 0294 3867 699

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 99.374.945,10.633.044.079.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ẩm Thực Hương Đồng ở đâu?

Trả lời: khóm 8, Tp., Võ Văn Kiệt, Phường 7, Trà Vinh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ẩm Thực Hương Đồng là bao nhiêu?

Trả lời: 0294 3867 699

Hỏi: Ẩm Thực Hương Đồng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[16:00-22:00], Chủ Nhật:[16:00-22:00], Thứ Hai:[16:00-22:00], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00], Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00]

Hỏi: Website của Ẩm Thực Hương Đồng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Quán ăn Cây Bàng, Bàu Năng