Nhà hàng Hoàng Ty, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 482 81 71
Trang web
Vị trí chính xác 107.765.787, 1.066.900.613


Địa chỉ Nhà hàng Hoàng Ty ở đâu?

72 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoàng Ty như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bún bò Quê Mạ, Phường 14