Hdmedia Cafe, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75 Đường Số 23, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 134 38 38
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.422.399, 1.066.252.212


Địa chỉ Hdmedia Cafe ở đâu?

75 Đường Số 23, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hdmedia Cafe như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-23:30], Chủ Nhật:[08:30-23:30], Thứ Hai:[08:30-23:30], Thứ Ba:[08:30-23:30], Thứ Tư:[08:30-23:30], Thứ Năm:[08:30-23:30], Thứ Sáu:[08:30-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sữa & mì cay Meow Meow, Bầu Đồn