Nhà Hàng Ẩm Thực RuNam d’Or, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 3229
Trang web
Vị trí chính xác 10.779.138, 1.066.988.865


Địa chỉ Nhà Hàng Ẩm Thực RuNam d'Or ở đâu?

3 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ẩm Thực RuNam d'Or như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  48 Bistro, Tân Phong