3D Box Cinema Cafe, Phú Thọ Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 425 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 72012, Việt Nam
Số điện thoại 090 947 75 05
Trang web
Vị trí chính xác 107.880.991, 1.066.240.648


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Coffee Mây Tím, Tân Phong