Cafe Kim Anh, Tân Lập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 1, Ấp Tân Đông 2, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 633 73 97
Trang web
Vị trí chính xác 116.926.723, 1.060.287.512


Địa chỉ Cafe Kim Anh ở đâu?

Tổ 1, Ấp Tân Đông 2, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Phê 136, Tân Châu