Cà phê Meo, TT. Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nguyễn Chí Thanh, xa suoi da, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 952 17 95
Trang web
Vị trí chính xác 11.378.554, 106.221.119


Địa chỉ Cà phê Meo ở đâu?

Nguyễn Chí Thanh, xa suoi da, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Meo như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nông Thôn The Coffee, Phường 3