Khách sạn The Reed Ninh Bình – Đông Thành

Địa chỉ: Đ. Đinh Điền, Đông Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0229 3889 979

Trang web: thereedhotel.com

Bản đồ chỉ đường: 202.711.686,1.059.776.378 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khách sạn The Reed Ninh Bình ở đâu?

Trả lời: Đ. Đinh Điền, Đông Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khách sạn The Reed Ninh Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0229 3889 979

Hỏi: Khách sạn The Reed Ninh Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khách sạn The Reed Ninh Bình là gì?

Trả lời: thereedhotel.com

Xem thêm:  Cà Phê Hoàng Minh, Thanh Phước