Y.A.M.A Coffee, Tea & Dessert CN Hòa Thành, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 134 Hùng Vương, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6559 601
Trang web
Vị trí chính xác 112.902.943, 1.061.290.669


Địa chỉ Y.A.M.A Coffee, Tea & Dessert CN Hòa Thành ở đâu?

134 Hùng Vương, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Y.A.M.A Coffee, Tea & Dessert CN Hòa Thành như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Napoli Coffee Tây Ninh, Kp2, P4