Lucky – Coffee and Eatery, TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 827F+4GG, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0335 761 111
Trang web
Vị trí chính xác 11.312.852.999.999.900, 1.060.238.287


Địa chỉ Lucky - Coffee and Eatery ở đâu?

827F+4GG, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lucky - Coffee and Eatery như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sữa bánh tráng nướng pika2, Phường 2