Bánh Pía Sóc Trăng, P.4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 156 Thích Quảng Đức, P.4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 952 87 69
Trang web banhpia.vn
Vị trí chính xác 10.807.644, 1.066.796.172


Địa chỉ Bánh Pía Sóc Trăng ở đâu?

156 Thích Quảng Đức, P.4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Pía Sóc Trăng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi - Bánh Kem Nhật Thanh, QL22