Bánh Tráng Chế Liễu, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 155 Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0799 855 257
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.006.108, 1.061.146.306


Địa chỉ Bánh Tráng Chế Liễu ở đâu?

155 Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Tráng Chế Liễu như thế nào?

Thứ Bảy:[09:30-21:30], Chủ Nhật:[09:30-21:30], Thứ Hai:[09:30-21:30], Thứ Ba:[09:30-21:30], Thứ Tư:[09:30-21:30], Thứ Năm:[09:30-21:30], Thứ Sáu:[09:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lẩu Gà Lá É Tao Ngộ Chicken La-E Tân Phú, Phú Thạnh