Tiệm bánh kem Thúy, Long Đại

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 113 Nguyễn Văn Linh, Long Đại, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 786 14 44
Trang web
Vị trí chính xác 112.837.768, 1.061.372.416


Địa chỉ Tiệm bánh kem Thúy ở đâu?

113 Nguyễn Văn Linh, Long Đại, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh kem Thúy như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh kem hoa tươi Thiên Lý, Phạm Hùng