Tiệm Bánh Hỷ Lâm Môn, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 550 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 408 00 50
Trang web hylammon-bakery.com.vn
Vị trí chính xác 107.545.497, 1.066.687.556


Địa chỉ Tiệm Bánh Hỷ Lâm Môn ở đâu?

550 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Hỷ Lâm Môn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Phương Loan, TT. Châu Thành