Vườn Ốc Wongnai, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0797 000 300
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.796.597, 1.066.648.913


Địa chỉ Vườn Ốc Wongnai ở đâu?

268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn Ốc Wongnai như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-23:30], Chủ Nhật:[15:00-23:30], Thứ Hai:[15:00-23:30], Thứ Ba:[15:00-23:30], Thứ Tư:[15:00-23:30], Thứ Năm:[15:00-23:30], Thứ Sáu:[15:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Hoàng Tuấn, Khu phố 4