Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống THIÊN ĐƯỜNG QUÁN, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GVJG+MQF, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0333 113 179
Trang web
Vị trí chính xác 11.531.686.299.999.900, 1.068.769.121


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống THIÊN ĐƯỜNG QUÁN ở đâu?

GVJG+MQF, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống THIÊN ĐƯỜNG QUÁN như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ẩm Thực Thềm xưa, Phường 3