Tôm Hùm Canada – Cua Hoàng Đế MrD, Dĩ An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 145 Đ. Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 141 33 43
Trang web tomhumcanada.com.vn
Vị trí chính xác 10.907.726.799.999.900, 1.067.629.698


Địa chỉ Tôm Hùm Canada - Cua Hoàng Đế MrD ở đâu?

145 Đ. Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Tôm Hùm Canada - Cua Hoàng Đế MrD như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh cuốn Cao Bằng - Bánh cuốn Bà Đông - P. Hợp giang