Vườn dâu tằm Ba Phong, Tân Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C4XH+MHC, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 845 16 96
Trang web
Vị trí chính xác 114.491.953, 1.061.288.909


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRẠI THỎ MINH TUẤN - Bình An