Trang Trại Baba Trần Minh Lanh – Mỹ Tú

Địa chỉ: Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 097 769 16 33

Trang web: babaviet.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 96.568.607,1.057.233.814 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trang Trại Baba Trần Minh Lanh ở đâu?

Trả lời: Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trang Trại Baba Trần Minh Lanh là bao nhiêu?

Trả lời: 097 769 16 33

Hỏi: Trang Trại Baba Trần Minh Lanh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hỏi: Website của Trang Trại Baba Trần Minh Lanh là gì?

Trả lời: babaviet.com.vn

Xem thêm:  Đại Lý Bia - Nước Ngọt 66, Phường Linh Trung