Vườn nho Sang Tín – Vĩnh Hải

Địa chỉ: M5FG+78G, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 094 874 75 22

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 116.731.765,1.091.758.354 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn nho Sang Tín ở đâu?

Trả lời: M5FG+78G, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn nho Sang Tín là bao nhiêu?

Trả lời: 094 874 75 22

Hỏi: Vườn nho Sang Tín mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Vườn nho Sang Tín là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà vườn Huỳnh Anh - Tiền Giang