Trường THCS Bàu Năng, Bàu Năng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8593+4R5, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 892
Trang web
Vị trí chính xác 113.177.684, 10.615.459.829.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Bà Đen, ẤP NINH LỢI, XÃ NINH THẠNH,, TX.TÂY NINH,, TÂY NINH