Trường Trung Học Phổ Thông Bình Phú, Định Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3M54+7M9, Đường Định Hòa – Hòa Lợi, Phường Định Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3560 442
Trang web
Vị trí chính xác 11.058.156.499.999.900, 1.066.567.362


Địa chỉ Trường Trung Học Phổ Thông Bình Phú ở đâu?

3M54+7M9, Đường Định Hòa – Hòa Lợi, Phường Định Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung Học Phổ Thông Bình Phú như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30], Thứ Sáu:[06:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Võ Văn Truyện, Thanh Điền