Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ninh Tân Đường số 57 Điện Biên Phủ, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3827 927
Trang web
Vị trí chính xác 11.338.225.699.999.900, 1.061.274.038


Địa chỉ Trường THCS Nguyễn Tri Phương ở đâu?

Ninh Tân Đường số 57 Điện Biên Phủ, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Nguyễn Tri Phương như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-16:30], Thứ Ba:[06:30-16:30], Thứ Tư:[06:30-16:30], Thứ Năm:[06:30-16:30], Thứ Sáu:[06:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Võ Văn Kiệt, Phường 4