Trường Cao Đẳng Việt Mỹ cơ sở Gò Vấp, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 887 87 32
Trang web caodangvietmy.edu.vn
Vị trí chính xác 108.389.702, 1.066.819.577


Địa chỉ Trường Cao Đẳng Việt Mỹ cơ sở Gò Vấp ở đâu?

1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Việt Mỹ cơ sở Gò Vấp như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường CĐ Công nghệ Nông Lâm Nam Bộ, Dĩ An