Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 161 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 8016
Trang web hungvuongtech.edu.vn
Vị trí chính xác 107.589.211, 10.666.472.089.999.900


Địa chỉ Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương ở đâu?

161 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, TT. Mỹ Xuyên