Trường CĐ Công nghệ Nông Lâm Nam Bộ, Dĩ An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 456 QL IK Khu phố Nội Hóa 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3751 531
Trang web cnnlnb.edu.vn
Vị trí chính xác 108.960.051, 1.067.931.345


Địa chỉ Trường CĐ Công nghệ Nông Lâm Nam Bộ ở đâu?

Số 456 QL IK Khu phố Nội Hóa 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường CĐ Công nghệ Nông Lâm Nam Bộ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương, Phú Hoà