Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, TT. Mỹ Xuyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 139 ĐT934, TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3827 028
Trang web stcc.edu.vn
Vị trí chính xác 95.673.173, 1.059.802.448


Địa chỉ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng ở đâu?

139 ĐT934, TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, Phường 26