Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 424 Đ. Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3588 8831
Trang web aurora.edu.vn
Vị trí chính xác 108.284.003, 1.066.872.269


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, Tân Phú