Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Tân Bình, P.03

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91B2 Phạm Văn Hai, P.03, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3991 8000
Trang web
Vị trí chính xác 10.793.603, 1.066.629.857


Địa chỉ Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Tân Bình ở đâu?

91B2 Phạm Văn Hai, P.03, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Tân Bình như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Sân Vườn Thiên Thanh - P. Hoa Lư