Nhà Hàng Tiệc Cưới Hương Phố, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ A12 Đ. Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 727010, Việt Nam
Số điện thoại 028 3989 6179
Trang web huongpho.com.vn
Vị trí chính xác 10.828.701.299.999.900, 1.066.833.645


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Hương Phố ở đâu?

A12 Đ. Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 727010, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Hương Phố như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu Ẩm Thực Sinh Thái Giải Trí HOÀ LỢI, An Hoà