KALINA Wedding & Events, Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 123 98 88
Trang web kalina.com.vn
Vị trí chính xác 108.005.275, 1.066.179.883


Địa chỉ KALINA Wedding & Events ở đâu?

107 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của KALINA Wedding & Events như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vườn Ẩm Thực Nan, Thạnh Lộc