Trà sữa Lí Lắc CN1, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Phan Chu Trinh, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 972 06 72
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.316.120.399.999.900, 10.609.281.279.999.900


Địa chỉ Trà sữa Lí Lắc CN1 ở đâu?

19 Phan Chu Trinh, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Lí Lắc CN1 như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-22:00], Chủ Nhật:[15:00-22:00], Thứ Hai:[15:00-22:00], Thứ Ba:[15:00-22:00], Thứ Tư:[15:00-22:00], Thứ Năm:[15:00-22:00], Thứ Sáu:[15:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Sông Quê, Ấp Chánh