McDonald’s, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Quang Trung, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3989 5888
Trang web mcdonalds.vn
Vị trí chính xác 108.263.432, 10.667.920.079.999.900


Địa chỉ McDonald's ở đâu?

01 Quang Trung, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của McDonald's như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Long Châu Quán, TT. Dương Minh Châu